НАСЛОВНА НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ СВЕ ВЕСТИ
Расписана су три нова конкурса за помоћ развоју туризма у 2021. години.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је три конкурса за помоћ развоју туризма у 2021. години, и то:

    Конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма;
    Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде и
    Конкурс за доделу дотација за финансирање пројеката развоја туризма
.

https://mtt.gov.rs/informacije/konkursi/

Конкурсом за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма предвидјени су подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама, као и за пројекте промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије. Средства су предвиђена и за подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, унапредјење и реализацију статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројекте  едукације и тренинга у туризму.

Конкурсом за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде предвидјена је додела кредитних средстава за изградњу, уредјење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-рекреативног и забавног садржаја, рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете, набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима. Средства су намењена и за унапредјење маркетинга домаће угоститељске понуде, дизајн, припрему производње и производњу сувенира, изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре, као и ускладјивање туристичких капацитета са важећим Законом о туризму.

Конкурсом за доделу дотација за финансирање пројеката развоја туризма предвиђени су подстицаји за пројекте промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, унапређење и реализацију статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и подстицање едукације и тренинга у туризму.

Ближе информације за доделу средстава по сваком од расписаних конкурса, можете пронаћи на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација (критеријуми, начин слања захтева, рокови и сл.)